Chinamora Families

To all our visitors and those of the VaShawasha family, please note that this information we are providing is solely for the purpose of educating and connecting the missing links of our geneological past. We are not convinced that this service renders itself useless but more connecting with out roots. We fear some of the social upheavals you see in many countries are purely on lack of effective social structures. By the way these social structures were destroyed by westernisation.

Our culture was so closely knit, our families huge but united and now we are so sporadic and divided even in the smallest possible sense. We therefore would like to include here the family tree which we got from NADA records from Joshua Chidziva’s journal. Please accept it as a starting point and you can work your way downwards. What we hope to achieve is put together what happened after that and the families named here in after.

USHE HWEVASHAWASHA MAHUMWI
1. Tumbudu.
2. Nemango.
3. Tingini.

USHE HWACHINAMHORA
1. Dereregodzonga “Chinamhora”.
2. Chaitezvi.
3. Nyamare.
4. Chinamaringa.
5. Chidziva.
6. Nzvere.
7. Charumbira, mwana waWafenenombo munin’na waChinamaringa.
8. Chingoma, mwana waChidziva.
9. Kuvhimadzama, weimba yaNzvere.
10. Shambare Chidyausiku.
11. Chagwedera Chihuri, aive weimba yaChinamaringa uyo akashaya muna 1930.
12. Muchenje Nyava, weimba yaChidziva, uyo akashaya muna 1937.
13. Bernard Kahari, weimba yaNzvere.
14. Marize Gwindi, weimba yaChinamaringa.
15. Simon Chidziva, wemba yaChidziva.

Vashawa0011sm

67 thoughts on “Chinamora Families

 1. Kahari, Chikaka, Kapapiro, Vambe, Chokowore naCharumbira mazita emhuri dzinowanikwa kwaMusana. Handizivewo zvangu kuti Guwa anorehwa apa ndiyewo here mumwechete anemusha maMusana makaremo.

  Vana Ngara vaiave vazukuru veVarozvi sezvo tateguru wavo akabve Swaziland akapuhwa mwanasikana wamambo kubva paZimbabgi Khami. Ndokusaka nanhasi vachinzi Ngara waMambo.

 2. Hie ,lm looking for Alfred Chinamora ,he used to work at Nkayi hospital in the 1980_81 time ,contact me on 0027 849486723pliz its urgent

  1. Hi Gugu,

   I am not sure if I know this guy but the family name is one of ours. I hope someone will read this message and pass it on. Good luck

   1. Hie ,Fungai ,lm still looking in vein ,there is a Fungai who went to Matopo High School with my mother Busi Ndlovu in the 70 s they both stayed friends till the early 90s,she is also a Chinamora

   2. Hi Gugu,

    Sorry I have taken long to reply. Been busy.

    I am sure kana pane anomuziva vachapindura

    Ndinotenda mukanya

    Wafanenhombo

  2. Ini ndiri wekwa Guwa wekwa musana maudzirwo atakaitwa nana madzi sekuru endu tirivamwechete.kana pane anokwanisa kundiudza kuti vekwa ku guwa tirivana vani. Ziteteguru redu ndiyani.

 3. Mukanya my familly in goromonzi useses the SURNAME chinamora.the village next to us are also children of chinamora vachinzi vana shambare.chijeche zinyongo mhembere and nyamasoka are very common surnames within our familly in rusike.the problem is how are we connected to those at chinamora.pliz my granny died so early.I still remember my other grand PA who try in vein to inherit the throne in chinamora unfortunately he died.we used to know him bby the name chijeche so give connection I want to feel connected

   1. Hie family….am from matebeleland that’s where my grandfather located but now am bitely fussed here we use Ncube surname but our totem its vhashawasha,chinamora,Murehwa

 4. Am happy to see much on my tribe,bless you Joshie i don’t know how i can call you Baba ,Mkoma or Sekuru bt only to say Mkanya wangu Chinamhora waribaya nemukanwa, keep doing good and search more nd more . Hama memorising this is good nekuti takawandisa to avoid makuna kuna plz plz ndapota todakuti denga riturure misodzi . Chekaukama hazvisi ndatenda anaSoko nana Mkanya. Ini Last son and only left son of Killian Chidyausiku son of Chimbindi.

   1. Makadii Mukanya👏🏿👏🏿👏🏿. I think vana vaWfanenhombo vanofanirwa kupihwa umamba paSecond round naMukoma wedu Chinamaringa zvinotoda vanono zviChalenja

 5. Ndofara kusangana nemi hama dzango mose
  ini ndoitwa Clemence Mhembere ndiri mwana waSimon uyo aiva mwana waShonhiwa. Shonhiwa vanova sekuru vangu akashaya muna 1978 , akatama kubva kwaMhembere village pedyo neMurenge Cross mwaMurehwa, akanovakira mhiri kwekwaMusami.

  Mubvunzo wangu unoti zisekuru redu vana Mhembere vepaMurehwa rainzi ani uye aiva mwana waani zvakare kugara kwaakaita kwaMurehwa ainge abva Chishawasha rinhi?
  Ndingafare hama dzangu I am trying to connect the dots especially pavabereki vaMhembere uyo akanovakira maMurehwa.
  Ndingafare mukabetsera vehama.

  1. Mukanya dai mabvunzawo vakuru kumusha kwenyu taizogona kusanganisa towona patakabatana

   Ndinotenda mukanya

   Wafanenhombo

   1. Hie my grandfather was called Mhandire Utete who are the Utete

 6. Ini ndafara chaizvo kuona izvi. Ini ndiri wemba yaChaitezvi uyo izivikanwa nekunaisa mvura mumatunhu anoti Domboshava, Bindura, Mt Darwin, Murewa, Chikwaka nenzvimbo zhinji dzakatenderedza. Ndatenda hangu Mukanya deva nemawere. Dai taedza kumbosangana rimwe gore varume.

  1. You are welcome Mukanya, we seek your contribution and your family tree. Please try and look at zvirikuita vamwe pano mogadzirisawo kuimba kwenyu tosanganisa vanhu pano. Chaitezvi mukuru chaizvo kana tese ndiye bambo mukuru saka kubva ipapo dai mukatipawo nhoroondo yamakasiyirwa nemadzitateguru edu. Tinoda kudziidzisana.

   Ndinotenda mukanya

   Wafanenhombo

 7. Hi guys my dad says this is who i am Wena ungu Nomalanga ozalwa ngu Sikhathele ozalwa ngu Gandidzanwa ozalwa ngu Mhaka ozalwa ngu Ndoro ozalwa ngu Nyamasoka ozalwa ngu Chinemaringa kusiya emuva their direct great great grandfather was Bfumojena please help i dont know any of my shona relatives because we use the Ncube surname and we from Domboshawa ,

  Nomalanga Ncube

  1. hie Nomalanga Ncube ,

   Nomalanga you are one of us. we currently the seating royal family, We are the Chinamaringas.
   that brief you wrote has a connection with me

   1. Hi I am not Nomalanga, but Fungayi Chikowore of the Wafanenhombo family. Wafanenhombo was Chinamaringa’s brother same mother

 8. Ana mukuruvara makadii, ini ndiriwe mhuri yekwa Chidziva, ndokumbirawo kuziva kuti Mafusire akabereka vakomana vangani uye nemazita avo.
  Kana zvichibvira nehanzvadzi dzavo
  kana pane anoziva. Ndapora please

  1. Pane angazive here kuti vana vaMafusire vainzi anaani?
   Ini ndinonzi Knowledge Muzavazi sekuru vangu ndiye Mafusire baba vangu MUSEKIWA Dickson Muzavazi, baba vake vachinzi Muchenje sekutaura kwaiita baba ndiri kakomana kadiki.
   Tiripano paMabika kuChigogodza kwaMurewa

  1. Ini vekwaMurungweni ndinovaziva vari kwaMurewa mubhuku rekwaBere. Varitori Hama dzedu tinobatirana pamwechete asi ini ndoshandisa surname Yekuti Nyahunzvi kana kuti Mukure

 9. ini ndiri muzukuru wekwa Nyamukapa tiri kwamurehwa ndiri soko, ndinongonzwa tichingotendwa kuti maita chinamhora asi ndirikutadza kuita connect nyamukapa nachinamhora. pane angandibatsirewo here ipapa

  1. Makadii. Ana Mukanya nanansokoo
   Ini ndiri mukunda Gombera teteguru vangu vaiva va Mbeze mukono Gombera mwana washe chinamora avo vakabereka sekuru vangu va Zvomuya vatamira kwachihita ndokuzoberekawo baba vangu Erick Manenji Gombera
   Ndodakubvunza kuti isu vanasika ndisu here vana mwenewazvo?

   1. Hanzvadzi dzedu kana ana Tete vedu Isu vaera soko Murewa, Mukanya Chinamhora vanonzi ana Chirongo kwete Mwenewazvo, vana Mwenewazvo ndevekwa Jena

   2. Mazvita mukanya netsananguro. Ko vanodaidzwa kuti vana Mancube handidzo futi here hanzvadzi dzedu? Zvakaramba pauya the Ndebeles here kana kuti zvagara zvakadaro?

   3. MaNcube indebele uye haipatsanure kuti ava soko ipo nekuti soko idzi dzakawanda.
    Soko Murewa ( Chinamhora)
    Soko Bvudzijena (Sosve)
    Soko Nehumba
    Soko Kumene
    Zvichienda zvakadaro, saka Mancube haizogona kupatsanura mipanda iyi.

 10. Nice to meet you hama dzangu vana Chinamhora, my name is David Muchabaiwa. I also came in the line of Kuvhima Dzama mwana waZvere. my grand father is Emmanuel Muchabaiwa Chikerema the first Headmaster of Besa primary School in Seke. my father is Canisio Muchabaiwa who is currently situated at Makosvo Village in Seke.

 11. Ini ndiri mwana we kwa Chirimba. Tirikwa Seke uko. This history and family information helps. I would suggest we get this one big family on Facebook.

 12. Mukanya the House of Chinamhora is a very big one. From Guruuswa to the present Kingdom in Domboshawa/Chishawasha generations have used different names for identity purposes but tiri vana vemunhu mumwechete. From our three Guruuswa Mambos to the time we assumed the name Chinamhora the family has spread far and wide in Zimbabwe including into South Africa and Malawi. These names we use a branches and leaves of the same big boabab tree. Mukanya, Ncube and Phiri is one. Let us unite and just respect each other. Just be proud of being a Mushawasha/a Chinamhora mukanya,mukuruvara adevanemawere mugagami unless one is contemplating being a mambo one which can’t all be. Ini ndiri wemba yaChidziva uyo abara Mhembere uye abara Mazarura uyo abara Gotora Mushonga uyo abara Takapera a nova ndiye azo barawo Ini . So I am Chidziva the Sixth

 13. Pamusoroi vanaMukanya, ndiri kuitawo family tree yangu, ndiri wemba yaMukure, Mukure akazvarwa naNyahunzvi, uyuwo Nyahunzvi mwana waChirimuuta, Chirimuuta akazvarwa naChaitezvi. Ndiri kukumbirawo kana paine mumwe anoziva nhoroondo yemba iyi andibatsirewo ndinyatso nyora nhoroondo ine zvizhinji kuitira vemangwana vagodzodzawo kubva pairi.

  Ini ndiri Mushawasha asi tave kugara kwaMurewa.

  1. Ini ndiri we imba yekwaChaitezvi baba vasekuru vangu vainzi Makonyonga, Makonyonga weberekwawo na Vambe, Vambe achiberekwawo na Nemhara, Nemhara achiberekwawo na Jirimwe kuti ndizosvika Kuna Chaitezvi handinyatsoziyawo. Tinogara kwaRusike ku Goromonzi.

   1. Makadii Mukanya. Nhoroondo yamurikureva handina ruzivo nayo zvekuti mukanyorawo pasi tinogona kuipinza mudaro vanhu vagoireurira.

 14. i would like to trace my origins. am a mushawasha, soko murewha mukanya, chinamhora. I am from the house of Chidziva.

  Madzitateguru vakauya vakagara kuWedza (mungurawo area) vamwe vana vakazo furira kuenda ku Buhera. ndokwatiri naiyezvino.

  Help me to trace my lineage.

 15. I’m looking for someone who knows the lineage Mutsvairo,Jakopo, Makore naMusakwa.If my memory serves me right my grand father told me kuti valve vana vaMutenge vari mabrothers.

 16. Makadii vana mukanya? Ini ndinonzi Kudakwashe Vambe ndichibva nepaMhondoro. Sekuru vangu vatamira Mhondoro vachibva kwaMurehwa sekutaurirwa kwandakaitwa. Rungano rwandakataurirwa nderwekuti Vambe akabva Tanzania/Kenya ndokusvikira paMrehwa paakaiita muzinda wake. Zvinonzi ndiye abara Chinhamora naMhembere. Imwewo version inoti these guys were his brothers. Mhembere settled paShamva and Chinhamora settled paChishawasha. However, what confuses me ndezvekuti vamwe vakuru vedu vaiti tiri vana Chinhamora, zvoita kunge Vambe akauya after Chinhamora. Panoda kujekeswa. But what is obvious is that these guys gave birth to so many families vave kuzikanwa nemazita akasiyana siyana. Inini l can trace my genealogy kutanga pane ainzi Zishetu. I am told Vambe ari kwekutanga tanga kubva pana Zishetu. The following is my line together with estimates of the years they were born:

  1. Zishetu (1766)
  2. Njiva (1791)
  3. Parwaringira (1816)
  4. Mutyavaviri (1841)
  5. Mupfunya/Tigere (1866)
  6. Muzanenhamo/Vambe (1891)
  7. Mhondiwa Jackson (1916)

  My father is Mhondiwa. I am not sure kuti ndiyani tateguru akaenda Mhondoro from Mrehwa or kwaChinhamora, but Mutyavaviri guva rake riri kuMhondoro St Michael’s. Mutyavaviri akabara Mupfunya/Tigere, Shave naMashinye. Vese ava vakarara kuMhondoro. Saka vanamukanya pandiri kuda kujekeserwa ndepekuti the original Vambe abvepi uye vana vake ndevapi nekuti it looks like vachiri kushandisa zita iri vana vemadzitateguru vaitopiwa zita rake. Ini ndinofanira kunge ndichishandisa Mutyavaviri asi sekuru wangu Muzanenhamo akachemedzwa akapiwa Vambe zita ratateguru. That’s how he ended up being called Vambe and some of his children still use this name, like me. Incase some of us don’t know kuti kuchemedzwa chii pachizezuru. Mwana aiti akachema too much vakuru vaidetemba mazita emadzitateguru kusvika pazita raaizonyarara, iro raaibva apiwa. That’s my story vana mukanya. I am sure there are some who share family tree with me, especially vanobva paMhondoro, Goromonzi neMrehwa.

  1. Makadii Mukanya. Ndinokumbira muverenge history yedu iri pano you will find Vambe arimo mukufamba kwe nhoroondo yacho

   1. Thanks mukanya. Sure l am going through the details and trying to piece up with the little info l have. I hope the puzzle will be solved. Tine nhaka guru mukanya and we need to pass it on to our children

 17. Makadii vana mukanya. Ini ndinonzi Innocent Kaseke ndinobva KwaMrewa.Ndichikura ndainzwa sekeu vangu vachitaura mazita anoti Kahari, N`andu na Taruvinga. Ndichiri mushishi kutsvaga kuti lineage yangu yakanyatsomira sei nekuti ndinoda kuziva kwatakabva chaiko nehama dzedu.Kana pane aneruzivo nemazita andanyora ayo ndokumbirawo rubatsiro ana mukanya ndigadzirewo family tree yedu. Ndatenda ana Mukanya

 18. SOKO MUKANYA VAKABVA GURUUSWA VAKAGARA HANZI GOROFIRI MEANING GOLD FIELD NDOKUZOTAMA VACHIPARARIRA HURUNGWE,MAASVINGO,GOKWE. MUNIKWA-CHIMBINDI-MURINDA-NDOOMAZITA ANDINOZIVA

 19. sei sei anamukanya

  my name is shemaiah chipunga descendant of solomon CHIPUNGA (not sure if that was adopted later) but we are in the nyava -muchenje line, its really weird but its really nice to know all of you…

 20. Hie colleagues,

  Thanks for the good work that you have started of trying to connect our past, present and the future. I am Sammy Garikai Chaikosa, the son of Jacob Zvomuya. My grandfather is Chirimuta, the son of Zvomuya. The Father of Zvomuya is Zambu brother to Chidziva, being sons of Kapungumberi , the son of Dereregodzonge. We are now settled in Mutoko small scale commercial farm, which was bought by my father in 1956, resulting in my family moving from Murewa area of Rukunguhwe to Mutoko. My father used to talk about Rupara Hills as the place of burial of the Chanamhora chiefs and his grand father Zambu is said to have been buried in Rupara Hills in Chishawasha area as he was one of the Chinamhora chiefs in the old good days. On the other hand, my father used to tell us that the following people and names are our relatives and part of us: Chaitezvi, Nhembere, Chinemaringa, Vambe and many more, all having come from Guruuswa, Tanganyika and Kenya.

  1. Mukanya, welcome
   mugagami. Tsvagai post yaGotora warikudhuze kwamuri. Pachiro ndipo pano paChinamora

  2. Maita mukanya nekuita pachiro. You filled in some gaps and raised some questions at the same time. From your contribution it looks like vana vaibarwa vamwe vaipiwa mazita emadzitateguru avo kana kuti edzimwe hama. In the end, for example, it becomes difficult kuti munhu azive kuti Vambe, Chidziva kana kuti Membere waangati ndiye tateguru wake chaiye zvinonetsa. The family tree inotangira pavana vaTingini shows kuti Dereregodzonga the first Chinamora had brothers vana Vambe, Kapungumberi, Nehambakamba, Rusere, Musuwani and others. One would therefore expect that kana uchinzi Vambe tateguru wako ndiyeyu mwana waTingini. However, pane macases ekuti munhu anonzi Vambe achinzizve he is a descendant yaChidziva yet Chidziva is
   supposed to be Dereregodzonga’ss descendant. Ini ndiri Vambe yet my grandfather’s brothers used to tell me kuti tiri vana vaChinamora. This contradicts the tree inotangira pavana vaTingini. Vambe and Dereregodzonga/Chinamora were brothers. My conclusion is that Vambe ane zita randinoshandisa could have been descendant yaMhembere or Wafanenhombo akapiwa zita rasekuru, babamunini or babamukuru. We are therefore so intertwined l think.
   The other issue that remains unanswered pertains to who came from present day Tanzania or Kenya. For a long time l was told that Vambe led a team from Tanzania and that Vambe is Swahili meaning the beginning. I tried to find out from some Tanzanian friends in SA where l stay whether Vambe was a Swahili name. Apparently it’s not so common there if ever. Joshua Chidziva’s article filled the gap. Vambe was Tingini’s son. So the question remains whether vaShawasha are a clan that descended from East Africa or evolved in present day Zimnabwe being just vana vaTingini. I hope we will manage to answer this and other questions one day.

 21. Nice to meet you all, vana Murehwa, my late Grandfather used the surname Kahari, I use Chavunduka, I have uncles who use Mhembere, and others who use Chiweshe, Tambe and Vambe just to name a few, the family has spread beyond the bounds of the current delimitation of the Chinamhora Chieftainship land, the above names are now in Musana area, some are in Chikwaka area just after Mubvinzi river, I have a friend (probably relative) who is a Chigodora from Chikwaka area, also being a Murehwa. It would be nice if we can get genealogy trees for our different families soon we would notice were we all merge. I also know of the Chavundukas from Wedza/Hwedza area who are Mukanyas, and reading from the history here I do feel they are remnants of the family here.

  1. Welcome mukana pachiro. As long as you trace your roots to Chinamora tiri mhuri imwe. Nekuwanda tapararira nenyika yose.

  2. Very true and am sorry for taking long to reply. You can build your own family tree and we can share it here as a start.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s